chalazas آموزش آموزشی زاهدان کودکان

chalazas: آموزش آموزشی زاهدان کودکان جشنواره کتابخانه اجرای طرح اموزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مراقب احمدی نژاد باشید/ شاید بدلیل عدم تعادل معنوی و روانی بلایی سر خودش بیاورد , نماینده بوکان

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:نامه های مکرر با امضاى احمدی نژاد و بیانات ضدانقلابی به سبک ایشان، از زبان کسی که با نظام و قانون

مراقب احمدی نژاد باشید/ شاید بدلیل عدم تعادل معنوی و روانی بلایی سر خودش بیاورد , نماینده بوکان

نماینده بوکان:مراقب احمدی نژاد باشید؛شاید بدلیل عدم تعادل معنوی و روانی بلایی سر خودش بیاورد

عبارات مهم : بوکان

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:نامه های مکرر با امضاى احمدی نژاد و بیانات ضدانقلابی به سبک ایشان، از زبان کسی که با نظام و قانون اساسی و ملت آگاه کشور عزیزمان ایران آشنا نیست، چندان عجیب به نظر نمی رسد؛ اما…

مراقب احمدی نژاد باشید/ شاید بدلیل عدم تعادل معنوی و روانی بلایی سر خودش بیاورد , نماینده بوکان

ولی کسي که خود هشت سال آزگار رئيس جمهور کشور بوده است و در قانون گريزي و بي توجهي به منتقدان و معترضان سرآمد بود و معترضان چند ميليوني را خس و خاشاک مي ناميد و برخي از مديران ايشان، نه فقط مردم عادي بلکه اصحاب رسانه را به زندان مي انداختند، اکنون در مقام دفاع از آشوبگران بر مي آيد! همه زندانيان را منتقدان وضع موجود اعلام مي کند و بدون توجه به اصول متعدد قانون اساسي، براي رهبري، نظام و مردم تعيين تکليف مي کند و شوراي نگهباني را که خود دو بار از فيلتر آن رد شده است و با نظارت آنان رئيس جمهور شده، به مهندسي انتخابات متهم مي کند و نهادهايي را که در هنگام انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري، حامي و پشتيبان پيدا و پنهان خود ايشان بودند، به دخالت در انتخابات متهم مي کند!

آيا اگر ايشان در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم تأييد صلاحيت و رئيس جمهور مي شدند، همين حرف ها را مي زدند؟ آيا همه اين صحبت ها ناشي از عقده عدم دستيابي به قدرت مجدد است؟ آيا اين شيوه عمل از عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، منطقي و معقول است؟

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:نامه های مکرر با امضاى احمدی نژاد و بیانات ضدانقلابی به سبک ایشان، از زبان کسی که با نظام و قانون

آيا برخورد نکردن با اين پديده انحرافى باعث از بين رفتن حريم ها و حرمت ها نمي شود؟ آيا برخورد نکردن با ايشان، نمي تواند نزد افكار عمومى گواه و مصداقى براى عدم رعايت حقوق مساوي براي همه ايرانيان باشد؟ آيا کساني که حتي به علت جرائم امنيتي به اعدام محکوم شده است اند، به اندازه يك صدم آقاي احمدي نژاد براي نظام هزينه ايجاد کرده اند؟

به نظر مي رسد شوراي عالي امنيت ملي بايد به دلايل زير هر چه سريع تر با اين پديده برخورد قانوني مورد نیاز را انجام دهد:

۱- به علت عدم تعادل روحي و رواني، ممکن است ايشان خود بلايي به سر خود بياورند و با مظلوم نمايي و عوام فريبي، موج سواري کنند که در اين زمينه ممارست و تجربه کافي نيز دارند.

مراقب احمدی نژاد باشید/ شاید بدلیل عدم تعادل معنوی و روانی بلایی سر خودش بیاورد , نماینده بوکان

۲- به علت سخنان بدون مرز و بي بندوباري هاي سياسي ممکن است مورد سوءقصد جريانات بيروني قرار گيرد تا از اين طريق نيز نظام را متهم و براي کشور مسئله ايجاد کنند.

۳- با استمرار واکنش‌ها ايشان، در داخل کشور بي عاري و بي اخلاقي سياسى باب مي شود و موجب مي شود حريم هاي ضرورى براي ارکان نظام مورد حمله و هجمه قرار گيرد و احترام برخي از جايگاه ها که هم محترم اند و هم بايد احترام آنها محفوظ بماند، مورد خدشه قرار گيرد.

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:نامه های مکرر با امضاى احمدی نژاد و بیانات ضدانقلابی به سبک ایشان، از زبان کسی که با نظام و قانون

۴- برخورد قانوني و قاطع با ايشان نمونه بارز رعايت حقوق و وقت مساوي به آحاد ملت است و ايشان بايد متناسب با هزينه هايي که براي کشور و نظام ايجاد کرده هست، مورد پيگرد قانوني قرار گيرد و ثابت شود که نظام مطابق قانون اساسي با همه شهروندان واکنش‌ها و برخورد مي کند.

۵- برخورد با ايشان ضمن رد و تكذيب عملى شايعه دسترسي ايشان به برخي اطلاعات سري و داشتن نقاط ضعف نظام و نگراني از افشاي آنها را براي هميشه خنثي خواهد کرد و ثابت خواهد شد که با روش «بگم بگم» شايد بتوان با افراد در افتاد ولی با نظام هرگز. برخورد قانوني با ايشان و همه افرادي که باعث بدبيني و شکاف بين مردم و حاکميت مي شوند، باید به عنوان يک مطالبه عدالت خواهانه در اولويت قرار گيرد و بستر برخورد قانوني يکسان بر اساس وضعيت حال افراد فراهم آيد تا هيچ کس نتواند اهداف و آرزوی بزرگ هاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي مترقي کشورمان را به سخره بگيرد و فضاي فعاليت براي همه دلسوزان راستين کشور فراهم آيد و راه بر بدخواهان نظام و رهبري مسدود شود.

مراقب احمدی نژاد باشید/ شاید بدلیل عدم تعادل معنوی و روانی بلایی سر خودش بیاورد , نماینده بوکان

واژه های کلیدی: بوکان | تعادل | قانون | برخورد | انتخابات | احمدی نژاد | رئيس جمهور | قانون اساسي | قانون اساسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog