chalazas آموزش آموزشی زاهدان کودکان

chalazas: آموزش آموزشی زاهدان کودکان جشنواره کتابخانه اجرای طرح اموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی «سربازی» کماکان به قوت خود باقی است

سردار موسی کمالی گفت: بخش عمده‌ای از توان و نیاز نیروی انسانی نیروهای مسلح را سربازان مشمول بر می‌شوند و بسیاری از نیروهای ما همچون نیروی زمینی، پدافند و … نی

«سربازی» کماکان به قوت خود باقی است

«سربازی» کماکان به قوت خود باقی است

عبارات مهم : اداره

سردار موسی کمالی گفت: بخش عمده ای از توان و نیاز نیروی انسانی نیروهای مسلح را سربازان مشمول بر می شوند و بسیاری از نیروهای ما همچون نیروی زمینی، پدافند و … نیروهایی سرباز محورند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که باید سربازی را تا جایی که ممکن است بهینه کرد.

به گزارش ایسنا، سردار موسی کمالی در نشست بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سربازان در دوران قبل، حین و بعد از خدمت سربازی که پیش از ظهر امروز در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد، گفت: بخش عمده ای از توان و نیاز نیروی انسانی نیروهای مسلح را سربازان مشمول بر می شوند و بسیاری از نیروهای ما همچون نیروی زمینی، پدافند و … نیروهایی سرباز محورند.

«سربازی» کماکان به قوت خود باقی است

وی با بیان اینکه سربازان یکی از ارکان توان رزم و بنیه دفاعی نیروهای مسلح هستند اظهار کرد: در دنیا مدل هایی جهت تامین نیروی انسانی نیروهای مسلح وجود دارد. یک مدل استخدام و تامین سرباز به شکل پیمانی هست. یک مدل استفاده از نیروهای داوطلب و دیگری نیز سربازی به شکل نظام وظیفه است.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه سربازان نشاط را به نیروهای مسلح تزریق می کنند گفت: در جمهوری اسلامی مدل نیروی داوطلب ما همان نیروی بسیج است و بسیجیان در وقت های متفاوت همچون دوران جنگ و دیگر وقایع به کمک نیروهای مسلح می آیند و در واقع آنها به کمک مردم آمدند و این نیروها نیز کاملا مردمی و داوطلب محسوب می شوند.

سردار موسی کمالی گفت: بخش عمده‌ای از توان و نیاز نیروی انسانی نیروهای مسلح را سربازان مشمول بر می‌شوند و بسیاری از نیروهای ما همچون نیروی زمینی، پدافند و … نی

وی با بیان اینکه مدل سربازی در کشورمان مدل نظام وظیفه هست، افزود: مدل های متفاوت سربازی بر اساس تهدیدات، اوضاع سوق الجیشی شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … تعریف می شود و علاوه بر آن روش دفاعی هر کشوری نیز در تعیین این مدل تاثیرگذار هست. بنابراین با توجه به اینکه در روش دفاعی جمهوری اسلامی مردم نقش محوری دارند، بنابراین هیچ راهی به جز تعیین نیروی انسانی نیروهای مسلح از طریق نظام مردمی یا همان نظام وظیفه وجود ندارد.

سربازی کماکان به قوت خود باقی استروایت کمالی از عده ای که مدل های «سرباز حرفه ای» را پیشنهاد می دهند

کمالی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط موجود سربازی کماکان به قوت خود باقی است اظهار کرد: یک سری افراد مدل های سرباز حرفه ای و نظایر آن را جهت سربازی پیشنهاد می دهند که نشان می دهد این عزیزان چندان به پرسشها دفاعی کشور آشنا نیستند.

«سربازی» کماکان به قوت خود باقی است

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اوضاع فعلی سربازی که فعلا نیز عوض کردن چندانی در آینده نخواهد کرد، گفت: حالا که می خواهیم سربازی را با همین شکل داشته باشیم باید از این ظرفیت استفاده بهتری داشته باشیم و تا جایی که می توان سربازی را بهینه کنیم.

کمالی با بیان اینکه جهت بهینه کردن سربازی راه های مختلفی وجود داشته و ستاد کل نیز از پیشنهادات خوب در این زمینه استقبال می کند، گفت: یکی از این راه ها سربازی از طریق انجام پروژه تحقیقاتی هست. راه دیگر طی کردن دوران سربازی در خدمت تولید کشور، بهداشت، آموزش و … است که تحت عنوان سرباز امریه اجرا می شود و افراد از طریق آن وارد دستگاه های دولتی شده است و از ظرفیت هایشان استفاده می کنند.

سردار موسی کمالی گفت: بخش عمده‌ای از توان و نیاز نیروی انسانی نیروهای مسلح را سربازان مشمول بر می‌شوند و بسیاری از نیروهای ما همچون نیروی زمینی، پدافند و … نی

وی با اشاره به دستور سرلشکر باقری مدیر ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص مهارت آموزی به سربازان اظهار کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در جهت بهینه سازی خدمت سربازی با دستور ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به شکل جدی در امسال اجرایی شد، عنوان مهارت آموزی به سربازان است.

کمالی ادامه داد: به همین جهت مهارت آموزی در ابعاد متفاوت اجتماعی، فرهنگی، فنی و حرفه ای و … در دستور کار قرار داده شد و قرار شد تا امسال 100 هزار نفر تحت این آموزش ها قرار بگیرند و سال آینده نیز 200 هزار نفر در این گروه جای خواهند گرفت.

«سربازی» کماکان به قوت خود باقی است

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: با اجرای این طرح سربازانی که از نیروهای مسلح خارج می شوند دارای مهارت بوده و باید دستگاه ها و وزارتخانه ها و شرکت ها نیز از ظرفیت این سربازان جهت تامین نیروی کار خود استفاده کنند.

واژه های کلیدی: اداره | سرباز | سربازی | سربازان | نیروهای مسلح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog